Fetter

Fett är estrar av glycerol och fettsyror. I en fettmolekyl binds 3 fettyror samman av en glycerolmolekyl.

När fett kokas tillsammans med natriumhydroxid sönderdelas estern i glycerol och fettsyror. Syrorna bildar salt med natriumjonerna från natriumhydroxiden, och samtidigt bildas glycerol.

Animaliskt fett finns i djurriket, och vegetabiliskt fett i växtriket. Fett är kroppens reservnäring och innehåller ungefär dubbelt så mycket energi som kolhydrater och proteiner.

Gammalt fett luktar härsket. Det beror på att det sönderdelas till bl.a. illaluktande organiska syror som smörsyra och propionsyra.

Fett ingår i många hudsalvor och används vid tillverkning av tvål och margarin. Fettsyrorna har också en viktig funktion hos människan och djuren då de bildar cellmembranen i cellerna. Fettlagren under huden ger även en värmeisolerande effekt.

Raps ger värdefull olja.