Studera.com | Bin | Bisjukdomar

Europeisk yngelröta


Europeisk yngelröta liknar amerikansk yngelröta. En viktig skillnad är att de infekterade larverna dör innan larvcellerna har täckts. Förvridna larver blir mjuka och nästan upplösta i cellernas bottnar. Den europeiska yngelrötan är inte alls lika farlig som den amerikanska varianten eftersom bakteriernas sporer inte är lika seglivade. Bisamhällena överlever angreppen för det mesta.

Amerikansk yngelröta | Europeisk yngelröta | Kalkyngelsjuka | Nosema
Trakékvalster | Säckyngelsjuka | Varroa