Studera.com | Bin | Bisjukdomar

Säckyngelsjuka


Ett yngel som angripits av säckyngelsjuka dör strax efter att cellen täckts. Om cellen öppnas kan innehållet lyftas upp som säck, därav namnet. Får ynglet ligga torkar det så småningom in som skorplikande bildningar på cellväggen.
Virus överförs till larverna då arbetsbina matar dem.
Sjukdomen försvinner för det mesta av sig själv. 
 

Amerikansk yngelrötaEuropeisk yngelröta | Kalkyngelsjuka | Nosema
Trakékvalster | Säckyngelsjuka | Varroa