Studera.com | Bin | Bisjukdomar

Varroa


Varroakvalstret är ett kopparfärgat kräftdjur som är ungefär lika stort som ett knappnålshuvud.
Kvalstret har förekommit länge i södra Europa men först på senare år nått Sverige.
Honkvalstren klänger sig fast på vuxna bin för att suga blod. De söker sig sedan till yngelceller, helst drönarceller, för att lägga ägg. Ett infekterat samhälle dör efter ca tre år om inte kvalstrens antal kan hållas nere.
Varroa kan spridas till andra kupor med felflygande bin. Kvalstren kan också ligga i bakhåll i blommor. 

 

 

Amerikansk yngelrötaEuropeisk yngelröta | Kalkyngelsjuka | Nosema
Trakékvalster | Säckyngelsjuka | Varroa