Studera.com | Bin | Bisjukdomar

Nosema


Om ettt samhälle utvecklas långsamt på våren och svaga bin kryper omkring på kupans framsida kan samhället var infekterat av nosema.
Om nosemasporer intas av ett vuxet bi kommer sporerna att gro i mellantarmen där de tränger in i tarmväggens celler. Där gror och förökar noseman sig tills att cellen spricker. Nya sporer kommer då ut och om biet befinner sig i kupan kommer städbina att infekteras. 
Sjukdomen gynnas av:

  • långa vintrar - bina får svårt att rensningsflyga
  • kvalster
  • små samhällen
  • liten pollentillgång
  • dålig honung t.ex. dagghonung som råkat i jäsning.

Amerikansk yngelrötaEuropeisk yngelröta | Kalkyngelsjuka | Nosema
Trakékvalster | Säckyngelsjuka | Varroa