Värmeöverföring

Värme sprids på tre olika sätt:

Ledning

När atomernas rörelseenergi sprids inom ett föremål. Atomerna stöter till varandra och ger varandra rörelseenergi, t ex i en sked i varm soppa.

Strömning

När värme sprids på grund av skillnader i densitet. Varm luft stiger eftersom den har lägre densitet än kall luft. En viss volym varm luft är alltså lättare än samma volym med kall luft. På så vis kommer luften i rörelse och värmen sägs strömma från värmekällan.

Strålning

Både för ledning och strömning krävs att värmen kan spridas genom ett ämne, men värme kan även överföras mellan föremål utan hjälp av något ämne. Genom elektromagnetisk  värmestrålning får t ex jordklotet värme från solen trots att det inte finns något ämne mellan jorden och solen som kan överföra värmen.