Att mäta materia

Massan är ett mått på hur mycket materia ett föremål innehåller. Materia mäts på två olika sätt. Ett föremåls massa, eller vikt, mäts i enheten kilogram (kg).

Volym är ett mått på hur stort utrymme ett föremål kräver, dvs hur mycket plats det tar i rummet. För volym används många enheter beroende på föremålets storlek.Till vardags används mest enheterna.

* liter (l)
* deciliter (dl)
* centiliter (cl)
* milliliter (ml)

Sambandet mellan dem är:

1 liter = 10 dl = 100 cl = 1000 ml
1 dl = 10 cl = 100 ml
1 cl = 10 ml

och omvandlingen från mindre enhet till större:

1 ml = 0,1 cl = 0,01 dl = 0,001 liter
1 cl = 0,1 dl = 0,01 liter
1 dl = 0,1 liter

Ibland används också enheterna kubikmeter (m³) och kubikdecimeter (dm³ ). Sambandet mellan dem är att 1 m³ = 1000 dm³

Det kan vara bra att veta att 1 dm³ = 1 liter!