Termostater

En termostat används för att reglera temperatur i värmeelement. Termostater används även  t ex i strykjärn för att hålla rätt temperatur. När temperaturen i strykjärnet ökar böjs en bimetall så att strömkretsen bryts. När temperaturen sjunker böjs bimetallen tillbaka så att strömkretsen sluts och ökar temperaturen ökar igen.