Vad är värme?

När molekyler och atomer i ett föremål rör sig snabbt blir föremålet varmt. Värme är därför molekylernas och atomernas rörelseenergi.Att höja temperaturen innebär att man tillför energi så att atomer och molekyler rör sig allt snabbare. Ju snabbare atomerna rör sig desto högre är temperaturen.

Temperatur går att mäta och i vårt land används enheten grader Celsius (°C) efter svensken Anders Celsius, (1701-1744). Anders Celsius använde sig av två s k fixpunkter för att bygga upp sin temperaturskala. Den ena fixpunkten som Celsius utgick från var vattnets fryspunkt som han satte till 0 °C. Den andra fixpunkten i Celsiusskalan blev vattnets kokpunkt som sattes till 100 °C.

För att förstå värme kan det i många sammanhang vara bra att använda sig av en annan temperaturskala, Kelvinskalan. Kelvinskalan utgår från en enda fixpunkt nämligen den absoluta nollpunkten.

Den absoluta nollpunkten innebär att atomerna och molekylerna står helt stilla. Ett föremål kan alltså aldrig ges lägre temperatur än 0 grader Kelvin. Den absoluta nollpunkten motsvarar ungefär -273 °C. Sambandet mellan Celsius och Kelvin är därför K = C + 273. Vattnets kokpunkt blir i Kelvinskalan 373 °K.