Värmepåverkan

När ett föremål värms upp sätts atomerna i rörelse. Det innebär att atomerna kräver mer utrymme i föremålet. Ju varmare föremålet blir desto snabbare rör sig atomerna och desto mer utrymme behöver de för att kunna röra sig. Det är förklaringen till varför ett föremål utvidgar sig, dvs får större volym, när det blir varmt. Eftersom volymen har ökat men antalet atomer fortfarande är lika stort innebär det att föremålets densitet har minskat. Olika ämnen har olika stor förmåga att utvidga sig. I allmänhet gäller att gaser utvidgar sig mest och fasta ämnen minst.

Denna kunskap kan man utnyttja på flera olika sätt. Om t ex metallocket till en glasburk sitter hårt fast kan man värma upp locket med varmt vatten och få locket att utvidga sig. Därefter blir det mycket lättare att lossa locket från burken. Värmeutvidgning kräver även noggrannhet när man t ex skall bygga järnvägar. Eftersom rälsen utvidgar sig en varm sommardag måste man ta hänsyn till detta. Om inte mellanrummet mellan rälsens skenor är tillräckligt stort kommer rälsen att kröka sig.

Ett bra användningsområde för värmeutvidgning är termostater.