Friktionskraft

Friktionskraft uppstår mellan två ytor som gnids mot varandra. Prova t.ex. att gnida dina händer mot varandra samtidigt som du pressar ihop dem. Du kommer märka att handflatorna efter en kort stund blir varma. Det beror på friktionskraften mellan handflatorna som armmusklerna måste övervinna. Ju hårdare man pressar ihop händerna desto större blir friktionskraften och desto mer värme utvecklas.

I vissa situationer vill man att friktionskraften skall vara så stor som möjligt. När snön lägger sig på vintervägarna måste man byta till vinterdäck. Vägverket häller
t.o.m. sand på en del vägar. Dessa åtgärder är avsedda att öka friktionen mellan bildäck och vägbana för att undvika halkolyckor.

En störtloppsåkare vallar sina skidor för att de skall glida bättre mot snön. I det här fallet skall friktionen mellan skidor och snö vara så låg som möjligt eftersom friktionskraften motverkar åkarens hastighet.