Tyngdpunkt

Tyngdkraften utgår från ett föremåls mittpunkt. Skall tyngdkraften för en låda ritas Tyngdpunkt och lodlinje är av stor betydelse i många situationer. Om lodlinjen hamnar utanför föremålets vridningspunkt kommer föremålet att välta

Ladan vrider sig åt höger. I bild 2 hamnar lodlinjen exakt på vridningspunkten och lådan balanserar. I bild 3 har lådan vridit sig så mycket att lodlinjen hamnat utanför vridningspunkten och lådan välter därför omkull.