Tyngdaccelerationen

Tyngdaccelerationen är ett mått på hur stark gravitationskraften är.
På jorden är tygdaccelerationen ungefär 9,8 m/s2, vilket ibland avrundas till 10.
På månen är tyngdaccelerationen ungefär 6 gånger mindre än på jorden. Ett föremåls tyngd på månen är därför bara en sjättedel av vad den skulle varit på jorden.
En astronaut med massan 60 kg har tygden 600 N på jorden. På månen är månfararens tyngd en sjättedel, alltså 100 N. Observera att månfararens massa inte påverkas av gravitationen!