Newtons rörelselagar

Isaac Newton formulerade på 1600-talet tre lagar för rörelse och kraft. Dessa tre lagar har haft ett oerhört inflytande på fysikernas uppfattning om hur den fysiska världen fungera. Det var inte förrän i början av 1900-talet och Einsteins relativitetsteori man insåg att dessa lagar inte är allmängiltiga, utan bara gäller vid låga hastigheter.

Så här lyder lagarna:

1. Alla kroppar befinner sig i vila eller rör sig rätlinjigt med konstant hastighet om de inte påverkas av någon kraft.

2. En kropps acceleration är direkt proportionell mot den kraft som den påverkas av, och omvänt proportionell mot kroppens massa. F=m · a.

För varje kraftverkan finns en lika stor men motsatt motverkan.

Ur dessa lagar förstår man t.ex. att "En kropp i rörelse vill fortsätta sin rörelse, och en kropp i vila vill fortsätta sin vila". För att kunna förändra rörelsetillståndet krävs det således en kraft. Detta kallas tröghetslagen.