Gravitationskraft

Att föremål faller till marken om de släpps ovanför jordytan beror på jordens gravitationskraft eller tyngdkraft som den vanligtvis också kallas. Tyngdkraften utgår från jordens centrum där den är störst och minskar sedan ju längre från jordens medelpunkt man kommer. Det betyder att jordens gravitationskraft är större vid jordytan än högt uppe i atmosfären. Det sägs att 1600-tals fysikern Isaac Newton upptäckte gravitationsprincipen när han såg ett äpple falla till marken samtidigt som månen syntes på himlen.

Alla föremål på och runt omkring jorden påverkas olika mycket av jordens gravitationskraft. Hur mycket ett föremål påverkas av gravitationskraften beror på dess massa. Man säger att olika föremål har olika tyngd. Tyngd och vikt är inte samma sak. Vikten talar om hur stor massa ett föremål har. Ett föremåls massa är ett mått på hur mycket materia det innehåller.

Föremålets tyngd är istället ett mått på hur mycket jordens gravitation påverkar föremålet. Föremålets tyngd varierar beroende både på dess massa och var föremålet befinner sig.

Om en låda väger 75 kg på jorden har den massan 75 kg och tyngden ca 750 N. På månen har lådan samma massa, men en helt annan tyngd. Det beror på att månens gravitationskraft är mycket mindre än jordens. Lådans tyngd skulle på månen bara bli ca 120 N.

Ett föremåls tyngd beräknas med hjälp av formeln:

F = m · g

där F = tyngdkraften, m = massan och g = tyngdaccelerationen.

En bil som väger (har massan) 1500 kg har, på jorden, tyngden
1500 · 10 = 15 000 N.