Kraft

Ordet kraft används i många olika sammanhang. Inom fysiken har ordet en speciell betydelse. En kraft går inte att se eller röra vid men ändå finns den. En kraft är någonting som krävs för att sätta ett föremål i rörelse, för att bromsa ett föremål som befinner sig i rörelse eller för att förändra formen hos ett föremål.

Här är den bromsande kraften, friktionskraften, 100 N medan dragkraften är 200 N vilket kommer att innebära att lådan kommer att röra sig åt höger.

Det behövs även en kraft för att ändra ett föremåls rörelseriktning. När du lyfter en väska från golvet krävs en kraft. När man cyklar nedför en backe måste man använda en kraft för att få stopp på hjulen. Det finns flera olika sorters krafter, t ex dragkraft, tryckkraft, friktionskraft, centripetalkraft och gravitationskraft.

Krafter kan mätas med hjälp av ett instrument som kallas dynamometer, men kan också beräknas med hjälp av olika formler. Enheten för kraft är Newton (N), efter den berömde vetenskapsmannen Isaac Newton. För att beteckna kraft används bokstaven F som står för force, dvs kraft på engelska. När man vill markera krafter på en ritning ritas kraftpilar med olika storlek och riktning.