Diamant

Diamant är det hårdaste ämne som finns i naturen. Det har bildats genom att kol har utsatts för högt tryck och hög temperatur. Diamanter används för att borra, skära och slipa andra hårda material som glas och sten. Efter slipning används genomskinliga diamanter till smycken. I en diamantkristall är varje kolatom bunden till fyra andra kolatomer, och bindningarna är mycket starka. Eftersom diamant har bildats under extrema temperatur- och tryckförhållanden, kan den på mycket lång sikt omvandlas till grafit, som är stabilare än diamant.