Fullerener

Forskarna trodde länge, att diamant och grafit var de enda formerna av rent kol. Forskningen har visat, att det finns kolmolekyler med 60 atomer. Atomerna är ordnade i 5- och 6-hörningar, så att strukturen liknar en fotboll. Forskarna har lyckats förändra strukturen på fullerenerna, så att de bildar "rör" i stället för "fotbollar". Man hoppas på att i framtiden kunna framställa material som är både lättare och starkare än stål.