Rent kol

Rent kol förekommer i naturen som diamant och grafit. Fulleren är en nyligen upptäckt form av rent kol. Kol som grundämne sorteras in under den oorganiska kemin, men är det centrala ämnet för de organiska föreningarna. Genom torrdestillation kan aktivt kol, koks och träkol framställas.