Kolets kretslopp i naturen

I naturen ingår kol i ett kretslopp mellan levande organismer och oorganiska föreningar. Växterna tar kolet som finns i koldioxiden i luften för att bygga upp sina celler. Växterna äts av djur och människor som sedan andas ut det kol som inte använts till celluppbyggnad. En del växter bränns varvid koldioxid kommer ut i luften.

I de fossila bränslena finns stora mängder kol lagrade. Detta kol står utanför det naturliga kretsloppet tills det används som bränsle i någon form.