Grafit

Grafit är en mjuk form av kol.Atomerna sitter bundna till varandra i skikt. I varje skikt är bindningarna starka, men mellan skikten är bindningarna svaga. Därför svärtar grafit. Grafit är ett bra smörjmedel, när det blandas med olja, och blandat med lera används det till blyertspennor. Grafit leder ström på samma sätt som metaller och används därför som elektroder vid elektrolys.