Cancercellen

Om hudcancer

Cancer är en fruktad sjukdom men under de senaste åren har möjligheten att bota cancer förbättrats avsevärt. Den sjuke tillfrisknar ofta helt efter behandlingen. Ju tidigare tumören upptäcks desto större är chansen att bli botad. Om du upptäcker att en leverfläck börjar växa eller blöda så kan det vara tecken på hudcancer. Det finns flera cancerformer som drabbar huden men den allvarligaste heter malignt melanom. I vissa fall går det att operera bort den, men ibland måste den behandlas med andra metoder som till exempel cellgifter och strålning.

Arvsmassa

Vanliga celler bildar nya celler i den omfattning som beskrivs i arvsmassan. Om det blir något fel i en cells arvsmassa där informationen finns om när celldelningen ska upphöra, så fortsätter cellerna att dela sig oavbrutet. Eftersom den felaktiga arvsmassan förs vidare till de nya cellerna så börjar även de nya cellerna att dela sig oavbrutet. Till slut har det bildats så många felaktiga celler att en tumör uppstår. Cancerceller dör inte heller när de ska och de skickar hela tiden signalämnen till andra celler om att de ska börja dela sig.

Tumörer

Vissa tumörer tränger bara ihop vävnaderna runt omkring medan andra är elakartade, så kallade cancertumörer. Dessa tumörer förstör de vävnader som finns i närheten och måste därför behandlas. Om cancercellerna sprider sig i kroppen ger de upphov till nya tumörer i andra organ. Dessa kallas för dottertumörer eller metastaser.