Cellandningen

Cellens förbränning

I cellernas mitokondrier sker den så kallade cellandningen som är en process där lagrad energi i födan frigörs. Energin finns bunden i sockermolekyler när den når cellen.

Med hjälp av enzymer bryts sockermolekylerna ned till vatten och koldioxid. Samtidigt frigöres den energi, som varit lagrad i sockret.

DRUVSOCKER + SYRE = ENERGI + KOLDIOXID + VATTEN

Förbränningen av druvsocker eller glukos sker hela tiden i våra celler. Utan syre upphör cellandningen och då dör cellen. Syret fås tack vare andningsorganen.

Vid cellandningen frigöres energi och vid fotosyntesen lagras energi.

 

Maskros

Djurcellens uppbyggnad