Cellers kommunikation

Signalämnen

För att en organisms olika celler, vävnader och organ ska fungera tillsammans är det nödvändigt med en viss kommunikation. Detta sker genom att alla celler kan skicka signalämnen mellan varandra. Signalämnena förmedlas genom blodet med cirkulationssystemets hjälp. Cellen tar emot signaler från andra celler genom mottagare som sitter på cellmembranet.

Dopamin

Ett av de viktigaste signalämnena är dopamin som har ett flertal funktioner i kroppen. Dopamin kan bland annat omvandlas till adrenalin och reglerar även musklernas aktivitet.

I hjärnan har dopaminet en viktig roll för kroppens belöningssystem och det limbiska systemet som är ett nätverk av nervceller som hjäper oss att ta in information från kroppen och från omvärlden.

Dopamin frigörs i en nervbana och tas upp av receptorer. Dessa sänder i sin tur vidare signaler till hjärnbarken i främre pannloben och ger en känsla av välbehag. Droger stimulerar denna process på konstgjord väg. Då människor gärna upprepar beteenden som belönas gör detta oss sårbara för missbruk.