Olika typer av celler

Celler, vävnader, organ och organsystem

Det finns många olika sorters celler. Celler som har liknande uppbyggnad och likartade uppgifter bildar olika vävnader beroende av cellens typ. Det finns till exempel muskelvävnad, benvävnad och nervvävnad.

Det finns även farliga cancerceller som bildar cancertumörer som också är en vävnad. Olika vävnader bildar i sin tur kroppens olika organ som till exempel hjärta, lever, njurar och tarmkanal. Organ som samverkar med varandra bildar slutligen ett så kallat organsystem.