Växtcellen

Grunden i allt levande

Allmänt

Till skillnad mot djurcellen har växtcellen klorofyll i cellplasman. Klorofyll är ett ämne som gör det möjligt för cellen att bilda energirika kolhydrater med hjälp av solljuset. Eftersom klorofyll är grönt är också de delar av växten som innehåller klorofyll gröna till färgen. Klorofyllet ligger samlat i kloroplaster.

Cellvägg av cellulosa

En annan viktig skillnad är att växterna har en cellvägg av cellulosa, vilket gör cellen betydligt styvare hos växterna än hos djuren. Detta gör att cellen och hela växten får stadga och cellen har därför också en kantigare och hårdare form än djurcellen. Cellväggen kan sägas utgöra växternas skelett.

Vakuoler

Växtcellen innehåller även så kallade vakuoler eller membranomgivna hålrum som kan vara fyllda med vatten, luft eller cellvätska. Vakuoler hjälper till att lagra skräpprodukter och att reglera växtens vätskebalans. Hos växtceller är detta hålrum betydligt större än hos djurceller.

 

Maskros

Växtcellen