Cellen

Grunden i allt levande

Likheter och skillnader

Allt levande består av en eller flera celler. Hos encelliga organismer ryms alla livsnödvändiga funktioner i den enda cellen Flercelliga organismer har vävnader och organ med speciella funktioner. Cellen är den minsta levande enheten i våra kroppar. Cellernas uppbyggnad liknar varandra på flera sätt, men det finns typiska skillnader mellan djurceller och växtceller

 

Maskros

Djurcellens uppbyggnad