Förändringar hos materien

Materien är antingen fast, flytande eller gasformig. Dessa tillstånd kan förändras genom fysikaliska eller kemiska reaktioner.