Lösningsmedel

Vatten har förmåga att lösa många olika ämnen, och är det viktigaste lösningsmedlet på jorden. Alla växter och djur är beroende av vatten. Andra lösningsmedel kan vara aceton, alkohol och lacknafta.

På bilden är det:

1. T-röd, som är etanol
2. K-skydd, är till stor del isopropanol
3. Lacknafta, som är ett kolväte