Kokpunkt

Med ett ämnes kokpunkt menas temperaturen när ämnet övergår från flytande form till gasform.