Vatten kan lösa fasta ämnen

Om en sockerbit läggs i vatten, kommer den snart att försvinna. Det beror på att den består av sockermolekyler, som har förmåga att tränga in mellan vattenmolekylerna. Sockermolekylerna kommer att fördela sig jämnt i vattnet. Det har bildats en lösning.

Vatten kan lösa vätskor. I alkoholhaltiga drycker ingår en alkohol som heter etanol. Alkoholen  löser sig lätt i vatten. Olika öl-, vin- och spritsorter innehåller olika mängder etanol.

Vatten kan lösa gaser. I naturen finns syre och koldioxid lösta i vatten. Det är livsviktigt för djur och växter. En fisk andas syre genom gälarna, och samtidigt måste den andas ut koldioxid. Alger bildar syre, som löses i vattnet, samtidigt som de behöver ta upp koldioxid.