Sublimering

Ett ämne som övergår direkt från gasform till fast form utan att bli vätska sublimerar. Sublimering kan också vara det omvända nämligen att ett ämne i fast form övergår till gas utan att bli vätska. Det är helt enkelt så att ämnen som sublimerar har lägre kokpunkt än smältpunkt.
Exempel:

1. Jod övergår direkt till gas vid upphettning. Vid avkylning övergår ångan direkt till fast form.

2. Rimfrost på ett kallt fönster. Vattenångan i luften sublimerar och bildar iskristaller.

3. Koldioxid sublimerar till fast kolsyresnö vid -78°C. När temperaturen ökar sker övergång direkt till gas igen. Det blir aldrig blött.