Magnetiska egenskaper

Järn och nickel har magnetiska egenskaper. När man inom industrin vill skilja magnetisk järnmalm från bergarterna, utnyttjas järnets magnetiska egenskap.