Lättlösligt och svårlösligt

Alla fasta ämnen löser sig inte lika lätt i vatten. Socker och koksalt är lättlösliga, medan gips och krita är svårlösliga. Temperaturen har också stor betydelse för ett ämnes löslighet. De flesta fasta ämnen löser sig lättare i varmt vatten än i kallt. Om lösningsmedlet får avdunsta, stannar det lösta ämnet kvar som fast ämne.

Gaser löser sig lättare i kallt vatten än i varmt. Högre tryck betyder också att mer gas kan lösas. Detta utnyttjas vid tillverkning av läsk.