Lösningar

I en lösning är det lösta ämnet jämnt fördelat i lösningsmedlet. Det går inte att se något av det lösta ämnet. Vatten löser många ämnen i naturen. Havet är en stor saltlösning. Det lösta ämnet kan finnas i olika mängd i lösningsmedlet. Man säger att lösningen har en viss koncentration.

Lösta ämnen påverkar både kokpunkt och fryspunkt hos lösningen. Vatten är också lösningsmedel för gaser. Gaser löser sig lättare i kallt vatten än i varmt. Gaser löser sig också lättare om trycket är högre. Detta utnyttjas bl.a. vid tillverkning av läsk. Metall kan lösa metall.

Metaller kan smältas och blandas till en jämn lösning. En sådan lösning kallas legering. Ämnen som ingår i lösningar kan separeras.