Smältpunkt

När ett ämne smälter, övergår det från fast form till flytande. Varje ämne har sin speciella smältpunkt. Ämnen, som vid normal temperatur är gaser, har en låg smältpunkt. Vätskor har högre smältpunkt. De fasta ämnena har de högsta smältpunkterna.