Ledningsförmåga

Metaller leder både värme och elektrisk ström, men ledningsförmågan är inte lika bra hos alla metaller. Silverleder ström bättre än järn. Plast och glassaknar eller har dålig ledningsförmåga. Luft leder värme mycket dåligt. Luften mellan två glasrutor fungerar därför som isolering.