Laddningsbara batterier

Ett annat namn för laddningsbart batteri är ackumulator. Till skillnad från ett vanligt batteri kan ackumulatorn laddas och urladdas flera gånger innan den är förbrukad.

Den vanligaste ackumulatortypen är bilbatteriet, men nickel-kadmiumbatterier och metallhydridbatterier är också laddningsbara. Nickel-kadmiumbatterier är miljöfarliga, eftersom kadmium är en tungmetall, som tas upp av växterna, och kan ge skador på skelett och njurar hos djuren.