Oxidation

När en metallatom reagerar med syre, lämnar metallatomen över elektroner till syreatomen. Det bildas en oxid.

Med oxidation menas inte bara reaktioner, där syre deltar. Alla reaktioner, där ett ämne lämnar ifrån sig elektroner, kallas oxidationer.

Zn —» Zn2+ + 2e
Vid en oxidation ökar antalet positiva laddningar.