Alkaliska batterier

Dessa batterier är i princip byggda på samma sätt som salmiakbatterier, men jonlösningen består av kaliumhydroxid. Alkaliska (basiska) batterier ger mer ström och varar längre än salmiakbatterier. Spänningen mellan polerna är 1,5 volt.

Andra typer av batterier är silveroxidbatteri, kvicksilveroxidbatteri och litiumbatteri. I dessa batterier består anoderna av silveroxid, kvicksilveroxid och litium. Katoderna utgörs av kadmium, zink och brunsten och jonlösningen är kaliumhydroxid.

Batterier som innehåller tungmetallerna kadmium och kvicksilver är giftiga och skall samlas in för återvinning.