Bilbatteriet - blyackumulatorn

Jonlösningen består av svavelsyra och polerna består av blyplattor. Blyet reagerar med svavelsyran och bildar blysulfat när syran hälls över plattorna. Eftersom plattorna består av samma ämne, kan det inte alstra någon ström, utan batteriet måste laddas med en batteriladdare.

Vid laddningen får anoden en beläggning av blydioxid, och katoden får en beläggning av bly.

Vid urladdning av batteriet bildas blysulfat av både anodens blydioxid och katodens bly.

Bilbatterier består av flera mindre batterier, så kallade celler och varje cell i ett batteri ger 2 V spänning. Genom att seriekoppla flera celler kan man få högre spänning från bilbatteriet. Ett vanligt bilbatteri har 6 seriekopplade celler och får då en spänning på 12 V.