Galvaniskt element

Två olika metaller i en jonlösning kopplade mellan en ledare kallas galvaniskt element. I galvaniska element omvandlas energi som frigörs från en kemisk reaktion till värmeenergi och elektrisk energi.

En kopparplatta och en zinkplatta kopplas ihop via en glödlampa. När plattorna sänks ned i en jonlösning (ex. svavelsyra), börjar glödlampan lysa. Zinkplattan avger elektroner, som vandrar över till kopparplattan.
Elektrisk energi frigörs och en spänning uppstår mellan metallerna. Spänningen blir högre ju längre avstånd det är mellan metallerna i spänningsserien.

Batterier är sammankopplade galvaniska element.