Korrosion

Järn rostar lätt när det utsätts för fukt. För att undvika rostbildning förses järnspik med ett skikt av zink. Zinken skyddar järnet mot rostangrepp eftersom den är oädlare än järn. Zinken oxideras istället för järnet. Samma princip används för att skydda fartygsskrov mot rost. På olika ställen fästs zinkstycken, som oxideras i stället för järnet. Zinken kallas offeranod, eftersom den "offras" - övergår till zinkjoner och löses upp.

Bilen har angripits av rost.