Förzinkning

Förzinkning utföres i första hand på järnföremål som skall skyddas från rost. Järnspik som skall förzinkas kopplas till katoden. Som anod används zinkbleck. Elektrolyten är en lösning av saltet zinksulfat, ZnSO4.

När spänningen kopplas på, vandrar zinkjoner till katoden och utfälls som zinkatomer. Samtidigt frigörs nya zinkjoner från anoden. Zinkplattan fungerar som offeranod, eftersom den löses upp under tiden som elektrolysen pågår.

Förzinkning kan också ske genom doppning av ett föremål i smält zink. Metoden kallas galvanisering, och används ofta till spik och järnkonstruktioner som står utomhus.