Elektrolys

Vid en elektrolys sänks två elektroder ned i en elektrolyt, t.ex. saltsyra, och kopplas till en strömkälla. Den positiva polen kallas anod, och den negativa katod.
Minnesregel:

* Positiv Anod - Negativ Katod
* PANK.

Elektrolytens negativa joner vandrar mot anoden och de positiva vandrar mot katoden. Vid anoden lämnar jonerna elektroner, och vid katoden tar jonerna upp elektroner. Jonerna omvandlas till atomer. Elektrolyser är energikrävande reaktioner.

Exempel på elektrolyser: Elektrolys av kopparklorid, elektrolys av saltsyra, elektrolys av natriumklorid.

Genom elektrolys kan man skydda eller förhöja utseendet på metaller. Förzinkning, förnickling, förkromning, försilvring och förgyllning sker ofta genom elektrolys.