Batterier

Ett ficklampsbatteri är ett exempel på ett galvaniskt element.

Det finns två huvudtyper av batterier - laddningsbara och icke laddningsbara. Batterier som inte kan laddas är både de billigaste och vanligaste.

Katoden (minuspolen) består av ett zinkhölje och anoden (positiva polen) är en blandning av mangandioxid, MnO2 (brunsten) och kolpulver.

Kolstaven i mitten fungerar som ledare för elektronerna. Mellan anoden och katoden finns en salmiaklösning, som leder elektroner från katoden till anoden. För att jonlösningen inte skall rinna, är den uppblandad med stärkelse eller gelatin. Detta batteri ger en spänning på 1,5 volt.