Spänningsserien

Exemplet under avsnittet redoxreaktion visar förhållandet mellan koppar och järn. På samma sätt kan andra metaller jämföras. Den metall som är ädlast bildar atomer, och den som är mindre ädel bildar joner och går i lösning.

Metallerna ordnas i spänningsserien med de oädla till vänster och de ädla till höger. I spänningsserien tar man även med väte. En oädel metall löses upp i utspädd syra samtidigt som det bildas vätgas. Därför brukar de oädla metallerna kallas för väteutdrivande metaller.