Reduktion

Vid en reduktion tar ett ämne upp en eller flera elektroner. Den positiva laddningen minskar (reduceras).

Fe2+      +  2e–             —» Fe.